Welkom bij de website van kinderopvang Casa Capretti

Laatste nieuws
Juli 2017
De schoolfoto's zijn klaar :-)
www.miriamfotografie.nl heeft alle kinderen weer heel mooi op de foto gezet!

Volgende wek begint de zomervakantie al weer, wij wensen iedereen vast een hele fijne vakantie toe.
Kinderopvang Casa Capretti biedt kleinschalige professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12  jaar in een prettige, sfeervolle omgeving waar uw kind zich snel thuis zal voelen. Wij, Manon en Juliet de oprichters van Casa Capretti en zelf moeder hebben allebei jaren in de kinderopvang gewerkt en vonden dat het tijd werd voor onze eigen kinderopvang waarin wij onze eigen visie en beleid konden toepassen. Wij staan bekend als kleinschalig en persoonlijk. Wij hebben nauw contact met de ouders en hun kinderen. Wij zijn zelf ook vaak op de groep aanwezig zodat wij altijd zien wat er speelt.
Wij hebben een babygroep voor kinderen van 0-2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar. Daarnaast hebben wij op een andere locatie maar wel in dezelfde straat een Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind de aandacht krijgt die hij/zij verdient en hebben er daarom voor gekozen om de groepen klein te houden en alleen te werken met vaste gediplomeerde en enthousiaste leidsters.

Kinderopvang Casa Capretti zit in het gebouw van Castrovalva in tussen de Vaarten waar ook een woonvoorziening voor ouderen gevestigd. Interacties die de ouderen met de kinderen hebben, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het doorbreken van het isolement waarin sommigen verkeren en biedt hun een vreugdevolle ervaring. De kinderen ervaren dat het leuk is om met de ouderen te spelen en de onvoorwaardelijke aandacht van hen heeft op de kinderen een rustgevend effect. Voor de kinderen maakt het contact met ouderen deel uit van hun sociale opvoeding.

De huiselijke sfeer van Casa Capretti is van belang om kinderen de veiligheid en geborgenheid te bieden die zij nodig hebben om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Casa Capretti biedt structuur door een vaste dagindeling en werken wij met de methode en thema`s van Uk en Puk. Wij hechten waarde aan een goed contact met de ouders door overleg, overdracht in schriftjes en oudergesprekken. Aan de hand van schriftelijke evaluaties en observaties wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolgd. In de overdrachtschriftjes mogen de ouders ook zelf schrijven zodat wij kunnen lezen hoe het thuis gaat en wat het ritme van thuis is. Als u uw kindje(s) weer ophaald kunt u thuis lezen wat er die dag is gedaan en hoe ze hebben gegeten en geslapen. Zo kan de eventuele andere ouder ook lezen hoe het is gegaan en is het natuurlijk is het een leuk boekje voor later.

Op de groepen komt er veel natuurlijk licht door de vele ramen van de groepsruimtes binnen en zo hebben de kinderen ook hun eigen “zwaairaam”. Bij lekker weer kunnen de kinderen zo naar buiten rennen en in de tuin spelen. Ook kunnen wij gebruik maken van een hele ruime, afgesloten binnentuin van de bewoners van de zorgflats.

Wij geven we de dag vorm rondom de “schijf van vijf”:

  • creatief (lekker om te doen zonder dat het einddoel vastligt)
  • constructief (meer planmatig toewerken naar een einddoel)
  • cognitief (activiteiten waar het gebruik van verstand voorop staat)
  • sociaal (voor en met elkaar, samenwerken of zelfstandig iets laten doen)
  • motorisch (bewegend actief)